Försommarkollen
5 - 6 juni
Klicka här eller skrolla ner...
Foto: iStock.com/ITkach
Försommarkollen är slut för i år!

Rapportering till Försommarkollen kunde göras den 5 och 6 juni, men nu är den avslutad. Om du har gjort observationer under dessa två dagar, men inte har hunnit rapportera dem än, går det bra att skicka in rapporten på Naturens Kalenders rapporteringssida istället. Du är även välkommen nästa år vid Världsmiljödagen och Nationaldagen för nya försommarkollen-rapporter!

Kolla in alla rapporter som är gjorda till Försommarkollen:

Du är varmt välkommen att bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen (SBF) och stödja arbetet med den svenska floran.

Vill du fortsätta rapportera om naturens kalender är du välkommen till www.naturenskalender.se.

Vill du att vi kontaktar dig?
Ja, jag vill veta mer om SBF: info@svenskbotanik.se
Ja, jag vill veta mer om Naturens kalender: info@naturenskalender.se

Tack för att du hjälper oss följa naturens kalender i hela landet! Detta är en viktig del i svensk forskning och miljöövervakning av klimatförändringens effekter på arter och ekosystem.

Webansvarig och samordnare: Ola Langvall